Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Umiejętności menedżerskie - Trening menedżerskiTrening menedżerski – szkolenie z tego zakresu ma na celu podwyższenie umiejętności dotyczących psychologicznych aspektów kierowania ludźmi i przygotowanie jego uczestników do rozwiązywania konkretnych, realnych problemów występujących w pracy menedżera. W trakcie zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy: ćwiczenia dotyczące poszczególnych zagadnień szkolenia, studia przypadków, gry symulacyjne, praca w podzespołach, sesje informacji zwrotnych, konsultacje indywidualne.