Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

TechnikiSzkolenie:

Techniki prowadzenia warsztatów profilaktycznych

Opis szkolenia: Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży we wszystkich typach szkół na każdym szczeblu nauczania. Szkolenie będzie obejmować dwa ośmiogodzinne spotkania prowadzone z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi pracy, które stosujemy także podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dla kogo: Warsztat stworzony jest dla pedagogów szkolnych i wychowawców klas, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pedagogiczny w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY:

- pozna wiele atrakcyjnych, efektywnych i twórczych metod prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży;

- pozna specyficzne cechy rozwojowe poszczególnych grup wiekowych;

- poszerzy swoją wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i gier komputerowych oraz trudności związanych z konfliktami w grupie;

- pozna specyfikę pracy z grupą;

- pozna jak zaprojektować i przeprowadzić dobre szkolenie;

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI:

- stworzy szkic autorskich działań profilaktycznych;

- przeprowadzi jeden z elementów opracowanych działań profilaktycznych;

- przećwiczy skuteczną komunikacje w relacji nauczyciel – uczeń.

Na poziomie POSTAWY:

- uświadomi sobie swój potencjał w zakresie diagnozowania problemów wychowawczych oraz uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier komputerowych oraz trudności związanych z konfliktami w grupie;

- przemyśli różne możliwości pracy nad własnymi projektami działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;

- uświadomi sobie możliwość i potrzebę reagowania w sytuacjach, które uznać można za sygnał pojawienia się uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub gier komputerowych oraz trudności związanych z konfliktami w grupie.

Program szkolenia

  1. Specyfika pracy warsztatowej – proces grupowy, role w grupie.
  2. Specyfika rozwojowa odbiorców działań profilaktycznych.
  3. Metody, techniki, narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą.
  4. Ćwiczenia grupowe – symulacje rozmów w oparciu o przygotowane przez trenera scenariusze.
  5. Diagnozowanie problemów wychowawczych oraz trudności związanych z przemocą rówieśniczą oraz z uzależnieniami.
  6. Budowanie scenariuszy do zajęć profilaktycznych.
  7. Superwizja indywidualnego przypadku (1godz.)
  8. Dyskusja i wymiana doświadczeń.


OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIA:

mgr Marcin Mołoń – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener. 
mgr Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener.
Zajęcia w małych grupach: do 20 osób.

Czas i miejsce szkolenia: do ustalenia.

Cena: do ustalenia

Telefon: 889-347-657