Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Szkolenie: "Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej"Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF skupia specjalistów z zakresu pedagogiki, socjoterapii, psychologii, psychoterapii, szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej. Prowadzimy programy mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny szkolenia:
 • Socjoterapia jako forma pomocy dziecku – cele i założenia teoretyczne
 • Techniki pracy socjoterapeutycznej
 • Tworzenie programu zajęć socjoterapeutycznych
 • Umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem w kontakcie grupowym i indywidualnym
 • Analiza procesu grupowego
 • Działania profilaktyczne w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej
 • Diagnoza socjoterapeutyczna dziecka w kontekście rodziny i otoczenia społecznego
 • Praca z rodziną w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej
 • Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej
 • Innowacyjne metody pracy z grupą (m.in. metoda KLANZY, gamifikacja)
 • Profilaktyczno – Edukacyjno – Rozwojowy wymiar animacji czasu wolnego
 • Trudne sytuacje w pracy socjoterapeutycznej – analiza przypadków


 • Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych
 • Osoby zawodowo zajmujące się pomocą dzieciom lub pracujące z dziećmi
 • Przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych


 • Oferta skierowana jest do osób z województwa mazowieckiego

  Informacje dodatkowe:
 • Szkolenie jest bezpłatne
 • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i w razie potrzeby nocleg
 • Czas trwania: 3 zjazdy po 3 dni każdy, łącznie 9 dni (60 godzin)
 • Szkolenie odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego


 • Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt:
 • Telefon: 724 673 639
 • E- mail: szkolenie.self@gmail.com


 • Szkolenie finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie (w tym m.in.: zajęcia, noclegi, wyżywienie). Powyższa organizacja nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na miejsce szkolenia.

  Do pobrania: Zaleca się darmowe pobieranie plików z prędkością do 1MB/s (opcja "wolne ściąganie")
 • Harmonogram szkolenia
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Regulamin
 • Lista uczestników Grupa 1
 • Lista uczestników Grupa 2
 • Lista uczestników Grupa 3