Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Szkolenia dla ROBS/MOPS/PCPR
„Potęga zespołu – budowanie potencjału zespołów interdyscyplinarnych”

Cel:

Celem szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego zespołu – zbudowanie postawy współpracy, wymiany doświadczeń i poprawy komunikacji w zespole.

Program szkolenia:

Z kim naprawdę współpracuję – typy osobowości i temperamenty
Co nam daje zespoły interdyscyplinarny?
Cechy zespołu, wspólna wizja – jak ją kreować i promować?
Cykl życia zespołu i zespołowe uczenie się.
Sposoby efektywnego motywowania ludzi. Co robić, by ludziom się chciało.

Formy pracy:

Analiza przypadków (case study), ćwiczenia grupowe, gry szkoleniowe – symulacje rozmów w oparciu o przygotowane przez trenera scenariusze, dyskusja i wymiana doświadczeń, techniki utrwalające.

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIA:

mgr Marcin Mołoń – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener. Twórca programów profilaktycznych i terapeutycznych. Doświadczenie w pracy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie , Zakład Karny „Załęże” i Sąd Okręgowy w Rzeszowie (kurator).

mgr Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener. Od 2007 Prowadził Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy wg. programu Education Group For Men Who Batter – The Duluth Model. Obecnie szkoli kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i członków GKRPA i MKRPA w zakresie pracy ze sprawcą przemocy.

Cena: 150 zł brutto/osoba*

Grupa: 10 - 15 osób

Miejsce Szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Self

ul. Zygmuntowska 12/5 (centrum miasta)

35-025 Rzeszów

*(CENA ZAWIERA: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały dydaktyczne, lunch, serwis kawowy oraz konsultacje indywidualne)


„Przemoc w rodzinie – diagnozowanie zjawiska i skuteczna komunikacja z osobą stosującą przemoc”


Cel:

Poznanie rodzajów przemocy i przygotowanie uczestników do pracy z osobami stosującymi przemoc
Diagnozowanie zachowań przemocowych
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Poznanie technik skutecznej komunikacji i negocjacji
Wzmocnienie umiejętności psychologicznych i interpersonalnych

Program szkolenia:

I Przemoc

1. Przemoc a alkohol w rodzinie
  • Współuzależnienie
  • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
  • Psychologiczne metody wsparcia rodzin
  • Kim jest ofiara przemocy?
2. Przemoc wobec dzieci
  • Charakterystyka przemocy stosowanej wobec dzieci

II Sztuka skutecznego porozumiewania się

1.Skuteczna komunikacja
  • Znajomość prowadzenia poprawnej dyskusji, negocjacji i sporów
2. Aktywne słuchanie
  • Zrozumienie jak ważna jest sztuka słuchania
  • Dostrzeżenie różnicy pomiędzy pseudosłuchaniem a słuchaniem prawdziwym
3.Sposoby manipulacji sprawcy przemocy domowej
  • Poznanie metod i sposobów manipulacji jakie stosuje sprawca przemocy domowej
  • Obrona przed manipulacją

Korzyści płynące ze szkolenia:

Rozwój i zdobycie nowych umiejętności psychologicznych
Umiejętność szybkiej reakcji i obrony na stosowane manipulacje
Zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy
Podniesienie skuteczności komunikacji

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIA:

mgr Marcin Mołoń – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener. Twórca programów profilaktycznych i terapeutycznych. Doświadczenie w pracy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie , Zakład Karny „Załęże” i Sąd Okręgowy w Rzeszowie (kurator).

mgr Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, certyfikowany coach, trener. Od 2007 Prowadził Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy wg. programu Education Group For Men Who Batter – The Duluth Model. Obecnie szkoli kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i członków GKRPA i MKRPA w zakresie pracy ze sprawcą przemocy.

Cena: 150 zł brutto/osoba*

Grupa: 10 - 15 osób

Miejsce Szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Self

ul. Zygmuntowska 12/5 (centrum miasta)

35-025 Rzeszów

*(CENA ZAWIERA: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały dydaktyczne, lunch, serwis kawowy oraz konsultacje indywidualne)