Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Psychoterapia rodzinPsychoterapia rodzin

Forma terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego.

Efektem psychoterapii rodzinnej może być – poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem.

Psychoterapia rodzin odbywa się w zakresie:

  • konfliktów w rodzinie,
  • kłopotów wychowawcze,
  • u dzieci:

         - zaburzenia jedzenia
         - trudności szkolne
         - moczenie nocne
         - zaburzenia emocjonalne
         - zaburzenia zachowania

  • straty, np. śmierć lub kalectwo jednego z członków rodziny
  • sytuacji kryzysowych, np. rozwód lub separacja
  • choroby somatycznej lub psychicznej