Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Oferta - Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa to świetna okazja do uzyskania wsparcia i zrozumienia od osób, które przeżywają podobne trudności, do bycia wysłuchanym oraz do wzięcia odpowiedzialności za siebie. Psychoterapia grupowa niesie ze sobą wiele możliwości dla jej uczestników, zarówno na poziomie jednostki, jak i grupy jako całości.

Członkowie grupy terapeutycznej przychodzą z konkretnymi, własnymi problemami. Każdy ma swoje, specyficzne doświadczenia, własną, niepowtarzalną historię, środowisko, w którym funkcjonuje i sytuację życiową. Warunki otwartej i swobodnej komunikacji na grupie terapeutycznej umożliwiają wgląd w obszary pierwotnych konfliktowych relacji i przełożenia ich na obecne. To sprzyja porzuceniu tych zachowań i umożliwia wprowadzenie nowych, bardziej dojrzałych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Psychoterapia grupowa - jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną przez osoby o przygotowaniu specjalistycznym (psychoterapeuta, psycholog), którzy znajdują się pod stałą superwizją. Wykorzystują dynamiczny proces zmian u pacjentów, w celu określenia i skorygowania zaburzeń emocjonalnych.