Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Projekt "Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu"




Szkolenie „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu” przewiduje 102 godziny zajęć dla każdej grupy projektowej. Daje możliwość poznania i rozwinięcia kompetencji cyfrowych, a także uzyskania zewnętrznego certyfikatu kompetencji ECDL DIGCOMP 16.

Zrealizowane zostanie zgodnie z wytycznymi ECDL DIGCOMP 16 (6 modułów) i obejmie następujące obszary:
 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • IT Security
 • Rozwiązywanie problemów

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!

Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest zarówno dla osób pracujących, jak i niezatrudnionych (bezrobotnych i biernych zawodowo), w wieku 25+, posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji (osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby w wieku 50+). Mogą wziąć w nim udział osoby pracujące lub zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego, tj. w powiatach: kolbuszowskim, łańcuckim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, strzyżowskim, M. Rzeszów.

Okres realizacji szkoleń: 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.

Forma organizacji: Szkolenie realizowane będzie w 10 osobowych grupach, w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników (ok. 2 spotkania tygodniowo po 4 godziny lekcyjne).

Rekrutacja: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail), a także osobiście w biurze projektu.

Biuro Projektu: ul. Kraszewskiego 1 35-016 Rzeszów tel. 604 655 687 e-mail: biuro.self@gmail.com

Źródło finansowania: Priorytet XI Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Do pobrania: Zaleca się darmowe pobieranie plików z prędkością do 1MB/s (opcja "wolne ściąganie")
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Ankieta motywacyjna
 • Regulamin projektu
 • Harmonogramy szkoleń - I edycja
 • Harmonogramy szkoleń - II edycja
 • Harmonogramy szkoleń - III edycja