Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

ProfilaktykaŚwiadomi problemów i zagrożeń na jakie narażeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (alkoholizm, narkomania, przemoc), wychodzimy naprzeciw potrzebie prowadzenia działań profilaktycznych. Przyjmując założenie iż „lepiej zapobiegać niż leczyć”, koncentrujemy się na profilaktyce pierwszorzędowej.

W toku naszego doświadczenia w pracy profilaktycznej w szkołach województwa podkarpackiego, poznaliśmy oczekiwania i potrzeby nauczycieli i uczniów wyrażone w obrębie w/w problemów. Na tej podstawie powstał autorski program profilaktyczny „Profilaktyka tańsza od leczenia”, realizowany od 2006 roku w szkołach gimnazjalnych i licealnych.

Koszt zajęć warsztatowych obejmuje:
  1. Diagnozę trudności i problemów w zespole klasowym.
  2. Wydobywanie i wzmocnienie potencjału osobistego każdego uczestnika zajęć warsztatowych.
  3. Materiały szkoleniowe i informacyjne.
  4. Realizację poszczególnych zajęć warsztatowych.
  5. Omówienie i podsumowanie pracy warsztatowej z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrekcją szkoły (konsultacje odbywają się bezpośrednio po zakończonych zajęciach).
  6. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z pracy z każdą grupą (sprawozdanie prezentuję charakterystykę poszczególnych grup oraz zawiera zalecenia do dalszej pracy profilaktycznej).
  7. Dojazd do miejsca realizacji programu profilaktycznego.