O NAS

 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF powstało na gruncie wieloletniego doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką, psychoterapią, socjoterapią i szkoleniami. Współpracujemy z profesjonalistami o wysokich standardach pracy. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, psychoprofilaktycy, pedagodzy, psychoterapeuci, socjoterapeuci i trenerzy

Zarząd

Marcin Mołoń: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamiczneji Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca projektów rozwojowych i programów profilaktycznych. W ostatnich 10 latach przeprowadził kilkadziesiąt programów (m.in. „Profilaktyka tańsza od leczenia”, „Czytaj nie klikaj!”) opartych o profilaktykę alternatyw - programy skoncentrowane na rozwoju pasji i umiejętności psychospołecznych. Programy te zostały zauważone i docenione m in. Przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundację PZU.

Tomasz Kobylański: psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, pedagog, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany Coach. Twórca i realizator projektów rządowych dotyczących rozwoju pasji (m.in „Gry planszowe megarozwojowe”, „KO-MIKS”). Pracuje w oparciu o nowoczesne techniki coachingu edukacyjnego, w których najważniejsze są cel i droga do realizacji. Działania jakie realizuje wspiera m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja PZU.

Zespół

mgr Katarzyna Bukała – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w specjalności psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział we Wrocławiu. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział w Katowicach. Ukończyła kursy z zakresu m.in. rozwiązywania konfliktów i mediacji, motywacji i pracy w oparciu o indywidualne zasoby oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Praktyki odbyła na oddziale onkologii dziecięcej. Prawie 2 lata pracowała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przez kilka lat prowadziła grupę wsparcia dla osób w wieku 20-25 lat. Od prawie 10 lat zaangażowana w tworzenie festiwalu artystyczno-edukacyjnego skierowanego do młodzieży i studentów. Prowadzi szkolenia, grupy wsparcia, konsultacje i psychoterapię.

mgr Kinga Ostrowska – psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana o profilu Psychologia zaburzeń i pomoc psychologiczna oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w modułach specjalizacyjnych “Model integracyjny w psychoterapii” oraz “Psycholog wobec problemów rodziny”. Doświadczenie zdobywała na Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na oddziale Psychologii Ogólnej w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, a także jako psycholog szkolny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako wychowawca kolonijny i wolontariusz w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Obecnie w trakcie szkolenia “Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych” przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, konsultacji dla rodziców i nauczycieli oraz treningów umiejętności społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

mgr Katarzyna Podgórna – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Ukończyła Studium dla psychologów „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” przy Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła „Racjonalną terapię zachowania” (RTZ) wg. Maultsby’ego – I stopień w Centrum Psychoterapeutyczno-doradczym „Genogram” w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach k. Warszawy. Ukończyła Studia podyplomowe na kierunku „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie nabywając uprawnień zawodowych psychologa – psychoonkologa. Pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Onkologii prowadząc diagnostykę psychologiczną, pomoc terapeutyczną, interwencję kryzysową, psychoedukację osób chorujących onkologicznie i ich bliskich. Równolegle przez kilka ostatnich lat współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zajmując się pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Natalia Złotek: psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej i studium pedagogicznego Uniwersytetu SWPS. Uczestniczy w specjalistycznym szkoleniu w zakresie terapii par oraz czteroletnim szkoleniu w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Szkolenie to jest zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, a także w Zakładzie Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Pełniła również dyżury w telefonie zaufania 116123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Udziela pomocy psychologicznej, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych, a także terapię małżeństw i par. Pracuje głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne, jednak korzysta także z dorobku innych podejść.

mgr Iwona Piszko: psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajmuje się diagnozą, poradnictwem, psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych, jak również terapią rodzin. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

mgr Jan Gosztyła: psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent psychologii i podyplomowego studium terapii uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zwłaszcza w zakresie uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN w Rzeszowie, Poradni Leczenia Uzależnień przy Centrum Medycznym w Łańcucie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją.

mgr Magdalena Dec – pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Małgorzata Grabek – pedagog, socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo-Pedagogicznym "Team". Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.