Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Nasza KadraKIEROWNICTWO

mgr Marcin Mołoń – psychoterapeuta, socjoterapeuta, coach

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Psychoprofilaktyka Społeczna. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jest na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w oparciu o nurt psychodynamiczny.

Na co dzień poza psychoterapią i prowadzeniem szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych, zajmuje się koordynowaniem działań profilaktycznych w szkołach województwa podkarpackiego, realizując autorski program „Profilaktyka tańsza od leczenia”.


mgr Tomasz Kobylański – psychoterapeuta, socjoterapeuta, coach

Ukończył Psychoprofilaktykę Społeczną na UR w Rzeszowie. Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny PTPd.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz oferuję pomoc terapeutyczną osobom znajdującym się w kryzysach. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dorosłych oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jako pierwszy w Rzeszowie prowadził Program Korekcyjno-Edukacyjny wg. programu Education Group For Men Who Batter – The Duluth Model(2007r.); obecnie szkoli osoby przygotowujące się do realizacji tych zajęć. Jest pod stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Prowadzi szkolenia miękkie dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych.


WSPÓŁPRACOWNICY

mgr Natalia Złotek – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej i studium pedagogicznego Uniwersytetu SWPS. Uczestniczy w specjalistycznym szkoleniu w zakresie terapii par oraz czteroletnim szkoleniu w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Szkolenie to jest zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w 
Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, a także w Zakładzie Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Pełniła również dyżury w telefonie zaufania 116123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Udziela pomocy psychologicznej, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych, a także terapię małżeństw i par. Pracuje głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne, jednak korzysta także z dorobku innych podejść.

mgr Iwona Piszko – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajmuje się diagnozą, poradnictwem, psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych, jak również terapią rodzin. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

mgr Jan Gosztyła – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Absolwent psychologii i podyplomowego studium terapii uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zwłaszcza w zakresie uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN w Rzeszowie, Poradni Leczenia Uzależnień przy Centrum Medycznym w Łańcucie i Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją. 

mgr Magdalena Dec - socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego

Ukończyła: studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo - Pedagogicznym "Team".
Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywa w: Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Małgorzata Grabek - socjoterapeuta, trener rozwoju osobistego.

Ukończyła: studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB. Współwłaścicielka, trener i socjoterapeuta w Centrum Socjo - Pedagogicznym "Team".
Doświadczenie jako socjoterapeuta, animator i trener zdobywa w: Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. W Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznym SELF prowadzi działania profilaktyczne oraz socjoterapię dla dzieci i młodzieży.

mgr Katarzyna Podgórna – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Ukończyła Studium dla psychologów „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” przy Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła „Racjonalną terapię zachowania” (RTZ) wg. Maultsby’ego – I stopień w Centrum Psychoterapeutyczno-doradczym „Genogram” w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach k. Warszawy. Ukończyła Studia podyplomowe na kierunku „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie nabywając uprawnień zawodowych psychologa – psychoonkologa. Pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Onkologii prowadząc diagnostykę psychologiczną, pomoc terapeutyczną, interwencję kryzysową, psychoedukację osób chorujących onkologicznie i ich bliskich. Równolegle przez kilka ostatnich lat współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zajmując się pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

mgr Katarzyna Bukała – psycholog

Ukończyła psychologię w specjalności psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział we Wrocławiu. Ukończyła kursy z zakresu m.in. rozwiązywania konfliktów i mediacji, motywacji i pracy w oparciu o indywidualne zasoby. Praktyki odbyła na oddziale onkologii dziecięcej. Przez 5 lat współpracowała z domem dziecka – raz w tygodniu organizowanie zajęć dla dzieci do lat 12. Prawie 2 lata pracowała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przez kilka lat prowadziła grupę wsparcia dla osób w wieku 20-25 lat. Od prawie 10 lat zaangażowana w tworzenie festiwalu artystyczno-edukacyjnego skierowanego do młodzieży i studentów.