Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Kursy Reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Program kursu:

1. Podstawowe informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);

4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Powody, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. Problemy związane z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

4. Sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM – test problemowego używania marihuany;

3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;

4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;

5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

5. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;

3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.

6. Sposoby przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;

3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

Oferujemy spotkania grupowe/indywidualne

Kursy prowadzi certyfikowany psychoterapeuta

Realizacja kursów w dni powszednie oraz weekendy

Cena: 400 zł / uczestnik (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 18 grudnia 2012r.)