Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Oferta - Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychologiczna osoby dorosłej prowadzona jest w zakresie:
  • badania funkcji poznawczych (inteligencji)
  • trudności emocjonalnych i społecznych
  • zaburzeń zachowania
  • zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnozę psychologiczną prowadzimy w oparciu o rozmowę z rodziną i dzieckiem oraz metody testowe i kwestionariuszowe. Niekiedy zanim postawi się diagnozę, konieczne jest, aby wypowiedzieli się lekarze różnych specjalności. Po postawieniu diagnozy zapada decyzja o metodach leczenia. Zdarza się, że jest to psychoterapia wspomagana leczeniem farmakologicznym.

Pomoc psychologa dziecięcego dotyczy dzieci w każdym wieku. Psycholog dziecięcy prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym, u których diagnozuje trudności w nauce, dysharmonię w rozwoju jak również zaburzenia emocjonalne. Psycholog dziecięcy pomaga dzieciom w momencie gdy mają problemy z nawiązaniem nowych znajomości i przyjaźni, są nieśmiałe, wdają się w bójki, czują się gorsze lub nie interesują się rówieśnikami, mają problemy w relacjach z kolegami i nie potrafią sobie pomóc sami od dłuższego czasu.

Zadaniem psychologa dziecięcego jest również praca z dzieckiem dyslektycznym, dysgraficznym, dysortograficznym.

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie psychoterapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności ustalany jest plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz problemu proponowana jest psychoterapia indywidualna wsparta konsultacjami rodzinnymi, terapia rodzin, psychoedukacja dla rodziców lub grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

W Centrum SELF w Rzeszowie psycholodzy pracujący z dziećmi, poza pracą terapeutyczną prowadzą również diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży w obszarze:
  • badania inteligencji
  • badania sfery emocjonalnej
  • badania w kierunku organicznych uszkodzeń mózgu
  • badania lateralizacji

Badanie przeprowadzane jest w trakcie kilku spotkań z psychologiem.